Program: POC 2014-2020
Axa prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare (CDI) in Sprijinul Competitivității Economice si Dezvoltării Afacerilor
Acțiune: 1.1.4 Atragerea de personal cu competente avansate din străinătate pentru consolidarea capacitații de CD
Tip proiect: Atragerea de personal cu competente avansate din străinătate

Numărul de identificare al contractului: Nr. contract de finanțare: 23/01.09.2016, ID: P_37_245, Cod MySMIS: 104004.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Director de proiect: Dr. Zoltan Balint
Valoarea totală a finanțării: 8.554.261,25 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă: 8.469.565,25 lei. Valoarea defalcată a finanțării nerambursabile: FEDR – 7.151.700,8971 lei, BS – 1.317.864,3529 lei.

Perioada de implementare: 01.09.2016- 31.08.2020
Locuri de implementare: Centrul de Cercetare IMOGEN Cluj-Napoca, str. Pasteur f.n., cod postal 400006 și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, Str.Clinicilor, nr. 3-5, cod postal 400006, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România.
Date de contact: Asistent manager proiect, Dr. Cristiana Ciortea, Tel. 0264-597.852, e-mail: cristianaciortea@yahoo.com.

Obiectiv general:

Fibrilaţia atrială este cea mai comună aritmie cardiacă asociată cu o morbiditate şi mortalitate ridicată. Studiile histopatologice de fibrilaţie atrială persistentă au raportat remodelarea matricei extracelulare cu infiltrare fibroasă cauzând dilatarea atrială. Gradul de fibroză ar putea avea un impact asupra propagării semnalului electric în fibrilaţia atrială persistentă.

Obiectivul principal al acestui proiect este de a dezvolta un instrument bazat pe imagistică medicală pentru a determina originea fibrilaţiei atriale persistente.
Rezultatul proiectului este o nouă metodă de diagnosticare pentru pacienţii care suferă de această boală.

Obiective primare şi rezultate aşteptate:

  • Identificarea cauzei fibrilaţiei atriale persistente folosind corelaţiile parametrilor imagistici derivaţi din studiu şi ale datelor clinice ale pacientului.
  • Dezvoltarea unei metode bazate pe imagistică pentru localizarea şi cuantificarea anomaliilor în cordul cu fibrilație atrială.

Rezultat preconizat: Software pentru cuantificarea fibrozei dezvoltat pe baza datelor imagistice obţinute prin IRM la pacienţi examinaţi în cadrul studiului.

  • Investigarea conductanţei cordului afectat pentru a identifica contribuţia regiunii fibrotice la problemele propagării semnalului electric.

Rezultat preconizat: Proprietăţi fizice locale ale cordului cu fibrilație atrială în urma examinării regiunii afectate cu IRM funcțională la pacienți și martori sănătoși.

  • Dezvoltarea unui agent de contrast superparamagnetic pentru rezonanţa magnetică nucleară cu biocompatibilitate îmbunătăţită şi toxicitate redusă prin folosirea unui concept miez/înveliş.

Rezultat preconizat: Agent de contrast bazat pe nanoparticule pentru investigaţii IRM.