Activitatea T6.

Activități de informare și publicitate:

Sub-activitatea T6.1. Webpage.

Sub-activitatea T6.2. Workshop.

Sub-activitatea T6.3. Campanie publica de conștientizare.

Rezultate parțiale