Activitatea T5.

Activități de obținere, protejare și protecție a drepturilor de proprietate industrială:

Sub-activitatea T5.1. Protejarea inovaţiei: cuantificarea fibrozei bazata pe analiza imaginilor.

Sub-activitatea T5.2. Protejarea inovaţiei: agent de contrast pentru RMN bazat pe nanoparticule.

Rezultate finale

  1. Brevet de Invenție: Brevetul cu titlul: Procedeu de obținere de nanoparticule cu miez de magnetită și înveliș de aur stabilizate cu glucoză, cu nr. înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenții si Mărci (OSIM) A 2019 00571/16.09.2019.
  2. Brevet de Invenție: A fost trimisă la OSIM Cererea de Brevet de Invenție cu titlul: Dispozitiv pentru detectarea si localizarea automată a fibrozei pe imagini de IRM cardiac, cu numărul de înregistrare SCJU Cluj‐Napoca 26940/28.08.2020.