Activitatea T3.

Identificarea cauzelor posibile ale fibrilației atriale persistente utilizând analiza corelată a parametrilor imagistici cu datele clinice ale pacienților:

Sub-activitatea T3.2. Selectarea, screening-ul, caracterizarea și înrolarea pacienților în studiu.

Sub-activitatea T3.2.1 Examinarea și selectarea pacienților pe baza criteriilor de includere.

Sub-activitatea T3.2.2. Alcătuirea unei baze de date imagistice și clinice a pacienților.

Sub-activitatea T3.3. Investigarea pacienților și analiza datelor.

Sub-activitatea T3.3.1. Corelarea analizei parametrilor imagistici și ai datelor clinice ale pacienților cu scopul de a identifica parametrii specifici afecțiunii.

Rezultate finale

 • Avizul etic emis de Comisia de Etică a SCJU-CJ cu înreg. 20117/04.10.2016
 • Protocol de studiu, consimțământ informat pentru martori sănătoși/pacienți, chestionar standard de examinare
 • Raport despre studiul retrospectiv asupra pacienților cu fibrilație atrială
 • Protocol de examinare prin imagistică prin rezonanţă magnetică (IRM)
 • Decizia nr. 23403/B/12.10.2018 a Comisiei de Etică a SCJU-CJ pentru aprobarea amendamentului la Avizul etic din 04.10.2016 (încorporarea prevederilor GDPR)
 • Înregistrarea studiului clinic pe clinicaltrials.gov cu numărul de identificare NCT03584126.
 • Bază de date cu martori respectiv pacienți introduși in studiu.
 • Articole în pregătire:
 1. 1. Good correlation between End-Diastolic, End-Systolic Volume of Left Ventricle and Left Atrial Volume determined by echocardiography and cardiac MRI. S. Manole, C. Budurea, S. Pop, A. Iliescu, S. D. Iancu, L. Popa, M. Coman, L. Szabó, V. Coman, Z. Bálint.
 2. 2. Echocardiographic biomarkers for the presence of fibrosis in patients with atrial fibrillation: a pilot study. C. Budurea*, S. Pop*, A. Iliescu, S. D. Iancu, S. Manole, L. Popa, M. Coman, V. Coman, Z. Bálint.
 • Participări la conferințe:
 1. Titlu: Assessment of the heart with atrial fibrillation using a magnetic resonance imaging (MRI) based method

Autori: S. Manole, L. Popa, C. Ciortea, C. Mihaela, C. Szabo, S. Sfrangeu, A. Marinescu, Z. Bálint

Conferință: Congresul Național de Radiologie și Imagistică Medicală, 6–8 octombrie 2017, București, România.

 1. Prezentare orală S. Manole în cadrul conferinței Progress in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 17–19 mai 2018, Cluj-Napoca, România.
 2. Titlu: Validarea volumului atriului stâng măsurat prin ecocardiografie, comparativ cu metoda standard, imagistica prin rezonanță magnetică la martori sănătoși și pacienți cu fibrilație atrială

Autori: C. Budurea, S. Pop, A. Iliescu, Ș.D. Iancu, V. Coman, S. Manole, M. Coman, L. Popa, C. Ciortea, Z. Bálint

Conferință: Congresul Național de Cardiologie, organizat în 18-21 septembrie 2019, Sinaia, România

 1. Titlu: Cardiac MRI assessment of atrial fibrosis in atrial fibrillation

Autori: Mihaela Coman

Conferință: Biomedical and Imaging Approaches in the Management of Atrial Fibrilation, organizată în 7-9 noiembrie 2019, Cluj-Napoca, România

 1. Titlu: Clinical database of patients with atrial fibrillation, the imATFIB study

Autori: Sorin Pop

Conferință: Biomedical and Imaging Approaches in the Management of Atrial Fibrilation, organizată în 7-9 noiembrie 2019, Cluj-Napoca, România

 1. Titlu: Global myocardial wall strain decreases in patients with atrial fibrillation: a pilot cohort study

Autori: S. Pop, C. Budurea, A.M. Iliescu, S.D. Iancu, V. Coman, S. Manole, M. Coman, C. Ciortea, Z. Bálint

Conferință: EuroEcho 2019, organizată în 4-7 decembrie 2019, Viena, Austria

 1. Titlu Voice of E-poster: Initial validation of an automatic algorithm for whole heart segmentation from cardiac MRI images using atrial volume determination

Autori: R. Marginean, S. Manole, L. Popa, M. Coman, S. Pop, C. Budurea, A. Andreica, L. Diosan, Z. Bálint

Conferință: European Congress of Radiology (ECR 2020), online-only congress, organizat în 15–19 iulie 2020.