Activitatea T1.

Dezvoltarea unei metode bazate pe imagistică pentru localizarea și cuantificarea fibrozei în cordul cu fibrilație atrială:

Sub-activitatea T1.1. Dezvoltarea unui protocol IRM pentru achiziția de imagini prin investigarea a 10 martori sănătoși și a 10 pacienți cu fibrilație arterială persistentă.

Sub-activitatea T1.2. Procesarea de imagini și dezvoltarea metodei pentru localizarea și cuantificarea fibrozei.

Sub-activitatea T1.3. Analiza datelor pacienților și evaluarea protocolului de diagnosticare.

Rezultate parțiale

 • Protocol IRM optimizat pentru achiziția normală de imagini
 • Prototip de soft pentru segmentarea imaginilor
 • Document cu descrierea arhitecturii softului imATFIB

Diseminarea rezultatelor

 • Articole publicate:
 1. Titlu: Dynamic Autonomous Image Segmentation based on Grow Cut

Autori: A.I. Marinescu, Z. Bálint, L. Diosan, A. Andreica

Conferință: European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning – ESANN 2018, 25-27 aprilie Brugges, Belgia.

 • Publicații științifice în evaluare:
 1. Titlu: GPU­Accelerated Heart segmentation

Autori: A. Andreica, Z. Bálint, L. Diosan, A.I. Marinescu

Conferință: International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing – SYNASC 2017, organizată în 21-24 septembrie 2017, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, România

 1. Titlu: Autonomous 3D segmentation of MRI images based on Grow Cut

Autori: A.I. Marinescu, Z. Bálint, S. Manole, L. Diosan, A. Andreica

Manuscris trimis pentru concursul Multi-Modality Whole Heart Segmentation Challenge 2017

 • Participări la conferințe:
 1. Titlu: Applications of Cellular Automata to Medical Image Segmentation

Autor: A.I. Marinescu

Prezentare științifică la școala de vară internațională (Doctoral Intensive Summer School on Evolutionary Computing in Optimization and Data Mining – ECODAM 2017), organizată în 19-22 iunie 2017, Iași, România

 1. Titlu: Unsupervised and Fully Autonomous 3D Medical Image Segmentation based on Grow Cut

Autor: A.I. Marinescu

Conferință: 20th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing – SYNASC 2018, organizată în 20-23 septembrie 2018, Timișoara, România